CVIČENÍ ve velkém sále a v POSILOVNĚ

26. 04. 2020

Cvičení v tělocvičně i posilovně za přísných hygienických opatřeních.

Na všechna cvičení doporučujeme předchozí rezervaci na našich webových stránkách https://www.bazenlochotin.cz/prihlaseni/ a to nejpozději 4 hodiny před začátkem cvičení. 

Na cvičení přicházejte nejdříve 15 minut před začátkem a budovu opouštěje do 15 minut po skončení cvičení.

Pro zajištění vaší i naší bezpečnosti, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel

1. Prosíme o maximální ohleduplnost, a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

2. Svůj čas strávený v šatnách a sprchách omezte na nezbytné minimum. Do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.

3. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku ve společných prostorách.

4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

6. Při vstupu do areálu použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7.  Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky, které pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

 8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho areálu na dobu, kdy budete zdraví.

10. Dětská herna je z důvodu hygienických opatření uzavřena.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

 

zpět nahoru
Plzeň Sportovní tj-lokomotiva-plzen.png rop-jz.jpg