Ceník vstupného do bazénu a samostatného venkovního areálu

 do 1hdo 1,5hdo 2hdo 3hcelodenní
Dospělí 55 Kč 75 Kč   110 Kč 130 Kč
Děti 6 - 15 let (a) 30 Kč 45 Kč   75 Kč 90 Kč
Studenti (b) 30 Kč 45 Kč   75 Kč 90 Kč
Důchodci, senioři, ZTP (c,d,e) 30 Kč   45 Kč 75 Kč 90 Kč
Rodinné vstupné (f) 140 Kč 195 Kč   295 Kč 350 Kč
Permanentka na 1300 minut pobytu v bazénu
(sleva se neposkytuje)
900 Kč

Slevové vstupné platí pro:

a) děti ve věku 6 - 15 let

b) studující řádného denního studia od 15-ti do 26-ti let věku - nutno prokázat školním nebo studijním průkazem

c) důchodci - nutno prokázat potvrzením o pobírání starobního důchodu

d) senioři od 60-ti let věku - nutno prokázat obč. průkazem

e) držitelé průkazu ZTP - nutno předložit platný průkaz ZTP

f)  držitelé zlaté Jánského plakety - nutno předložit potvrzení o udělení zlaté plakety

g) 1 dospělý a 1 dítě do 5,99 let

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti od 6 do 15 let z toho 1 dítě zdarma). 

Pro zákazníky se slevou dle bodů c), d) a e) je u vstupu do 1,5 hod prodloužena doba pobytu na 2 hodiny. Zákazník před zakoupením slevové vstupenky je povinen bez vyzvání prokázat u pokladny nárok na slevu a na vyzvání totéž doložit u lázeňských před vstupem do bazénu.

Zdarma - vždy vstup na nulovou vstupenku

a) děti do dovršení 6 let, a to pouze v doprovodu platící osoby starší 18 let

b) držitelé průkazu ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu starší 18 let, imobilní občané včetně 1 osoby doprovodu starší 18 let.

c) seniorům od pondělí do pátku v době od 12:00 do 14:00 hodin mimo svátků a školních prázdnin - pouze prostřednictvím plzeňské karty pro občany s trvalým pobytem na území města Plzně. Trvalý pobyt je nutné ověřit prostřednictvím OP. Na kalednářní rok má každý k dispozici 40 vstupů.

Po opuštění areálu jsou všechny jednorázové vstupenky neplatné.

Permanentka na 20 hodin (převedeno dle nového čipového systému na 1300 minut)

Permanentní vstupenka je na 1300 minut pobytu v plaveckém areálu za cenu 900 Kč.  Platnost permanentky je 1 rok od data vystavení či jejího znovunabití.
Při zakoupení permanentky si je nutno vyzvednout oproti záloze 100,- Kč elektronický čip.

Permanentní vstupenka je přenosná, ale v jeden okamžik na ní může do areálu vstoupit pouze 1 osoba.

Platnost permanentek není možné prodloužit s výjimkou uzavření areálu kvůli vládním opatřením - viz aktuality: https://www.bazenlochotin.cz/aktuality/permanentkova-amnestie/

Pro výše uvedené tarify platí následující pravidlo:

Za každých překročených 15 minut je účtován doplatek 20,- Kč, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zakoupené plné či slevové vstupné. Překročení není možné uhradit další zakoupenou hodinou či odškrtnutím pole na papírové permanentce.

Za ztrátu jakéhokoliv čipového náramku, karty a klíčku je účtován poplatek 200,- Kč.
V případě opětovného nálezu čipového náramku či karty je účtován manipulační poplatek 100,- Kč.

Vratná záloha na klíček / zámek je 200,- Kč s platností od 21. 7. 2022.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ JE MOŽNÉ DO 14 DNŮ BEZ UDÁNÍ DŮVODU. POUZE ZBOŽÍ V NEPORUŠENÉM STAVU, TZN. U PERMANENTEK BEZ JEDINÉHO VSTUPU DO BAZÉNU, POSILOVNY ČI NA CVIČENÍ.

 

zpět nahoru
Plzeň Sportovní TJ Lokomotiva Plzeň ROP Jihozápad MultiSport