Ceník vstupného do bazénu a samostatného venkovního areálu

 do 1hdo 1,5hdo 2hdo 3hcelodenní
Dospělí 55 Kč 75 Kč   110 Kč 130 Kč
Děti 6 - 15 let (a) 30 Kč 45 Kč   75 Kč 90 Kč
Studenti (b) 30 Kč 45 Kč   75 Kč 90 Kč
Důchodci, senioři, ZTP (c,d,e) 30 Kč   45 Kč 75 Kč 90 Kč
Rodinné vstupné (f) 140 Kč 195 Kč   295 Kč 350 Kč
Permanentka na 20 hodin pobytu v bazénu
(sleva se neposkytuje)
900 Kč

Slevové vstupné platí pro:

a) děti ve věku 6 - 15 let

b) studující řádného denního studia od 15-ti do 26-ti let věku - nutno prokázat školním nebo studijním průkazem

c) důchodci - nutno prokázat potvrzením o pobírání starobního důchodu

d) senioři od 60-ti let věku - nutno prokázat obč. průkazem

e) držitelé průkazu ZTP - nutno předložit platný průkaz ZTP

f)  držitelé zlaté Jánského plakety - nutno předložit potvrzení o udělení zlaté plakety

Rodinné vstupné (2 dospělí + min. 2 děti od 6 do 15 let z toho 1 dítě zdarma). V případě, má-li rodič či doprovod (prarodiče) již nárok na slevu, je sleva uplatněna i v rodinném vstupném.

Pro zákazníky se slevou dle bodů c), d) a e) je u vstupu do 1,5 hod prodloužena doba pobytu na 2 hodiny. Zákazník před zakoupením slevové vstupenky je povinnen bez vyzvání prokázat u pokladny nárok na slevu a na vyzvání totéž doložit u lázeňských před vstupem do bazénu.

Zdarma - vždy vstup na nulovou vstupenku

a) děti do dovršení 6 let věku - pouze v doprovodu osoby starší 15 let věku

b) držitelé průkazu ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu starší 18-ti let věku, imobilní občané včetně 1 osoby doprovodu starší 18-ti let věku.

c) senioři od pondělí do pátku v době od 12:00 do 14:00 hodin mimo svátků a školních prázdnin - pouze prostřednictvím plzeňské karty (dar města Plzně)

 

Permanentní vstupenka je na 20 hodin pobytu v bazénu za cenu 900 Kč.

Sleva se na ní neposkytuje. Platnost permanentky je 6 měsíců od data vystavení.

Jelikož je permanentka přenosná, může jí využít i skupina osob a její platnost se neprodlužuje.

zpět nahoru
Plzeň Sportovní tj-lokomotiva-plzen.png rop-jz.jpg