AKTUÁLNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ PRO VSTUP DO PLAVECKÉHO AREÁLU

08. 07. 2021

platnost od 9.7.2021

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:
a) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 75 % z maximální kapacity návštěvníků areálu
b) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti
c) osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření*.

Provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:
a) provozovatel neumožní přítomnost více než 50 % maximálního počtu návštěvníků,
b) minimální teplota provozování saun je 80 °C
c) osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření*.

*OPATŘENÍ
osoby splňují podmínku:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dní nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo
e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem.
Tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU: https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/podminky-vstupu-do-provozoven-sluzeb

 

zpět nahoru
Plzeň Sportovní tj-lokomotiva-plzen.png rop-jz.jpg